ΤΙΜΕΣ/PRICES/PRIX

 Kαταδύσεις/Dives/Plongées

ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

DIVE WITHOUT EQUIPMENT

PLONGEE SANS EQUIPEMENT

ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

DIVE WITH EQUIPMENT

PLONGEE AVEC EQUIPEMENT

PACKAGE of 10 DIVES WITHOUT EQUIPMENT

PACKAGE of 10 DIVES WITH EQUIPMENT

PACKAGE of 5 DIVES WITHOUT EUIPMENT

PACKAGE of 5 DIVES WITH EQUIPMENT

Eκπαίδευση/Instruction

 • PADI OPEN WATER DIVER
 • NIVEAU 1 FFESSM / EQUIVALENT CMAS 1*
 • PADI ADVANCED O.W.D.
 • NIVEAU 2 FFESSM / EQUIVALENT CMAS 2**
 

 

 • PADI RESCUE DIVER
 • PADI FIRST AIDE / I.F.R.
 • NIVEAU 3 FFESSM / EQUIVALENT CMAS 3***          

 • PADI DIVE MASTER

Ειδικοτητες / SPECIALTIES / SPÉCIALITÉS

 • PADI U/W PHOTOGRAPHY
 • DEEP DIVING
 • UNDERWATER ENVIRONMENTALIST
 • NIGHT DIVING
 • SEARCH AND RECOVERY OF AN OBJECT

Εκπαίδευση/Instruction IAHD (άτομα με ειδικές ικανότητες, handicapped diver)

OPEN WATER IAHD