ΤΙΜΕΣ/PRICES/PRIX

 Kαταδύσεις/Dives/Plongées

ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

DIVE WITHOUT EQUIPMENT

PLONGEE SANS EQUIPEMENT

 35  EURO

ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

DIVE WITH EQUIPMENT

PLONGEE AVEC EQUIPEMENT

50 EURO
PACKAGE of 10 DIVES WITHOUT EQUIPMENT

PACKAGE of 10 DIVES WITH EQUIPMENT

PACKAGE of 5 DIVES WITHOUT EUIPMENT

PACKAGE of 5 DIVES WITH EQUIPMENT

280 EURO

400 EURO

150 EURO

220 EURO

Eκπαίδευση/Instruction

 • PADI OPEN WATER DIVER
 • NIVEAU 1 FFESSM / EQUIVALENT CMAS 1*
330 EURO
 • PADI ADVANCED O.W.D.
 • NIVEAU 2 FFESSM / EQUIVALENT CMAS 2**
 

250 EURO

360 EURO

 

 • PADI RESCUE DIVER
 • PADI FIRST AIDE / I.F.R.
 • NIVEAU 3 FFESSM / EQUIVALENT CMAS 3***          

420 EURO

190 EURO

550 EURO

 • PADI DIVE MASTER
640 EURO

Ειδικοτητες / SPECIALTIES / SPÉCIALITÉS

 • PADI U/W PHOTOGRAPHY
 • DEEP DIVING
 • UNDERWATER ENVIRONMENTALIST
 • NIGHT DIVING
 • SEARCH AND RECOVERY OF AN OBJECT
200 EURO

Εκπαίδευση/Instruction IAHD (άτομα με ειδικές ικανότητες, handicapped diver)

OPEN WATER IAHD 550 EURO